Ξεκινώντας από την επιλογή της χλωρίδας επιλέγουμε περιοχές όπου έχουμε αυτοφυή...